Regulamin

Postanowienia ogólne

 

 1. Operatorem Serwisu www.janexint.com.pl jest Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056898, zarejestrowana pod numerem NIP 7960039631, Regon 670567950.
 2. Przed skorzystaniem ze strony internetowej Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności. Korzystanie ze strony internetowej Janex International Sp. z o.o. oznacza akceptację niniejszego regulaminu i polityki prywatności.
 3. Niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sposób powodujący naruszenie praw własności osób trzecich.
 4. Niedozwolone jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie strony internetowej Janex International Sp. z o.o., dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, korekt i zmian informacji o produktach i innych treści zamieszczonych na stronie internetowej Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zastrzegamy sobie również prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w niniejszym regulaminie.
 6. Zastrzegamy iż strona internetowa www.janexint.com.pl oraz www.b2bgo.janexint.com.pl ma charakter informacyjny. Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie internetowej, zostały podane właściwie, Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieścisłości i szkody wynikające z zastosowania informacji zawartych na stronie internetowej www.janexint.com.pl, www.b2bgo.janexint.com.pl
 7. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, serwer automatycznie zachowuje adres dostawcy usług internetowych użytkownika, strony z jakiej odwiedza on portal Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, datę i czas przebywania na naszych stronach. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu przez użytkownika, wykorzystamy zachowany adres IP przy postępowaniach regulowanych przepisami prawa cywilnego oraz w sprawach karnych.

 

Rejestracja do Strefy Klienta

 

 1. Dokonując rejestracji, w celu uzyskania dostępu do Strefy Klienta na witrynie internetowej www.janexint.com.pl Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym firmie Janex International Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.
 2. Dokonując rejestracji do Strefy Klienta Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu korzystania z serwisu internetowego i Polityki Prywatności Strony.
 3. Wypełniony formularz rejestracyjny stanowi podstawę do weryfikacji danych Użytkownika. Po pozytywnej procedurze weryfikacji danych, Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na podany adres e-mail hasło. Użytkownik może zmienić hasło.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Janex International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056898, zarejestrowana pod numerem NIP 7960039631, Regon 670567950.
 2. W celu ochrony danych osobowych został wdrożony Certyfikat SSL.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Użytkownik posiada prawo do wglądu do swych danych, ich aktualizacji lub usunięcia.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu oraz ochrony prywatności prosimy składać bezpośrednio na adres siedziby Janex International Sp. z o.o., ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa lub na: janex@janexint.com.pl.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry